X

ADMINISTRACJA

KONTEM OPERATORA W

CENTRALNYM REJESTRZE OPERATORÓW

ORAZ

REJESTRACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH


 

 

Oferujemy usługę rejestracji urządzeń chłodniczych oraz administracji kontem Operatora w Centralnym Rejestrze Operatorów.

Ustawodawca przewiduje możliwość upoważnienia innego podmiotu do administrowania kontem operatora. Skorzystaj z tej możliwości i powierz to zadanie profesjonalistom.

 

 

POSIADASZ URZĄDZENIA CHŁODNICZE O ILOŚCI

FREONU PRZEKRACZAJĄCEJ 3KG?

możemy zarejestrować Twoje urządzenia w

Centralnym Rejestrze Operatorów CRO

 

 

 

NIE MASZ CZASU NA ANALIZOWANIE ZAPISÓW

USTAWY F-GAZOWEJ?

 

zleć nam administrację swoim kontem operatora

- zrobimy to profesjonalnie!

 

Więcej informacji

 


USTAWA F-GAZOWA


 

Ze znacznym, bo aż 7-letnim  opóźnieniem weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  oparta  na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.
Nowa ustawa potwierdza obowiązki wynikające z dotychczasowej unijnej legislacji F-gazowej i krajowej „ozonowej” a ponadto zapewnia ich egzekwowanie na poziomie krajowym na podstawie stosownych rozporządzeń wykonawczych.
Prawie wszystkie obowiązki nałożone legislacją F-gazową spoczywają na tzw. „operatorze” urządzenia, którym zazwyczaj jest użytkownik instalacji, często będący także właścicielem sprzętu zawierającego F-gazy.
Termin rejestracji już zainstalowanych urządzeń upływa 14.03.2016 r. Dla nowo instalowanych urządzeń Kartę sporządza się w ciągu 10 dni od dostarczenia urządzenia, lub gdy urządzenie wymaga zainstalowania w ciągu 10 dni od dnia zakończenia jego instalacji i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.
Administracyjna kara za nie dopełnienie tego obowiązku nakładana przez Inspektorów Ochrony Środowiska wynosi od 600 do 3000 zł!!!

 

Więcej informacji

 


O NAS


 

Jesteśmy zespołem działającym w branży chłodniczej od 10 lat.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji chłodniczych przemysłowych, jak również komercyjnych.

Od wielu lat działamy zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony warstwy ozonowej i przeciwdziałania ociepleniu klimatu dlatego też interpretacja przepisów polskiej ustawy f-gazowej uchwalonej 15 maja 2015r. nie przysparza nam trudności.

 

Więcej informacji

 

 

 

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

 

Zidentyfikować problem...

Zidentyfikować problem...

Kompletna analiza potrzeb oparta na podstawie dostarczonych przez klienta danych, naszej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia.

...znaleźć skuteczne rozwiązanie...

...znaleźć skuteczne rozwiązanie...

Wybór, optymalizacja oraz przedstawienie klientowi rozwiązania opartego na rzetelnej analizie potrzeb oraz możliwości.

...pomóc w jego realizacji!

...pomóc w jego realizacji!

Kompleksowa pomoc w realizacji założonego planu.


Więcej informacji

 

Kontakt

Skorzystaj z formularza, aby wysłać do nas wiadomość, lub...

...skontaktuj się z nami poprzez e-mail bądź telefonicznie:

tel.1: +48 780 135 432  

tel.2: +48 780 175 432

   

e-mail: kontakt@infrost.pl